Serveis

Osteopatia

Tècniques terapèutiques manuals basades en ciència, que afavoreixen la correcta alineació òssia i articular i promocionen els processos endocrins d'auto regulació corporal.

Fisioteràpia

Ciència de la salut que utilitza teràpia física i manual per ajustar les tensions musculars, equilibrar la postura i reduir la intensitat del dolor.

Biomecànica de bicicleta, marxa i carrera

Disciplina que permet millorar l'ergonomia mitjançant l'anàlisi diagnòstic del moviment, molt útil en les activitats esportives i de la vida diària.
Apnea-free diving properament!

Rehabilitació i readaptació esportiva

Ciència de l’activitat física i de l’esport que treballa en la prevenció de lesions, la millora de patologies spico-físiques i en la promoció global de la salut mitjançant l’exercici físic.

Classes online

S'ofereixen classes individualitzades i grupals, no presencials i a distància.
Novetat!